Wmo to go. Kennis op maat voor gemeenten. 

Hoe zet ik in op de eigen kracht van burgers? Hoe meet ik maatschappelijke opbrengst? U kunt bij ons terecht met uw sturingsvragen over de Wmo en aangrenzende domeinen, zoals Wwb, Wpg, Wsw, zorg, jeugdbeleid, sport en wonen.